Header Ads

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3 Mu Online

 

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
Hướng dẫn nhiệm vụ 1 2 3 Mu Online –

 

Nhiệm vụ 150Miêu Tả
Cấp độ yêu cầuLevel 150 trở lên
Dành cho các chủng tộcChiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụDevias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng– Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
– Phù Thủy thành Pháp Sư
– Tiên Nữ thành Thánh Nữ
– Thuật Sĩ thành Thuật Sư

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
NPC Sevina tại Devias(183,31)

Nhiệm vụ 150 được chia ra làm 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1:
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
  • Nơi tìm: Lost Tower 1

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3Cuốn Sách Đế Vương

 • Giai đoạn 2:
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
  • Nơi tìm: Lost Tower 7
   • Chiến binh: thanh gươm gãy Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
   • Phù thủy: linh hồn phù thủy  Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
   • Tiên nữ: nước mắt tiên nữ    Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
   • Thuật sĩ: con mắt Abyss       Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

 

Nhiệm vụ 220Miêu Tả
Cấp độ yêu cầuLevel 220 trở lên
Dành cho các chủng tộcKỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụNPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng– Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.
– Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.
– Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)

Các giai đoạn của nhiệm vụ 2 (nhiệm vụ 220 – nhiệm vụ combo skill):

 • Giai đoạn 1:
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon.

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3Chiếc Nhẫn Vinh Quang

Nơi tìm: Tarkan

 • Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon.

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3Viên Ngọc Cổ

Nơi tìm: Tarkan

 

Nhiệm vụ MasterMiêu Tả
Cấp độ yêu cầu– Giai đoạn 1: Level 380 trở lên
– Giai đoạn 2 và 3 : Level 400
Điều KiệnĐã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộcTất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụNPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
Phần Thưởng– Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
– Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
– Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
– Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
– Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
– Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
– Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
NPC Debin tại Crywolf (288,48)

Nhiệm vụ 3 – thăng cấp Master được chia ra làm 3 giai đoạn như sau:

 • Giai đoạn 1:
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin.
  • Nơi tìm:
   • Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
   • Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
   • Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus
 • Giai đoạn 2:
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
  • Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

 • Giai đoạn 3:
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin Dark Elf
  • Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3
Dark Elf

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Được tạo bởi Blogger.