Header Ads

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 - MU Online

 • UP ITEM TỪ Level 1 ~ Level 6

 1. Tỉ lệ thành công: 100%
 2. Sử dụng Ngọc ước nguyện (Jewel of Bless) trong hành trang của bạn, kéo thả vào món đồ muốn nâng cấp. Mỗi một viên ngọc cho một level. Tối đa là 6 Level.

Jewel of Bless, sử dụng để ép, up level item mu.
Jewel of Bless

 • UP ITEM TỪ Level 6 ~ Level 9
 1. Tỉ lệ thành công: 50%(75% nếu item có luck). Nếu thất bại món đồ sẽ về Level 0
 2. Sử dụng Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) trong hành trang của bạn, kéo thả vào món đồ muốn nâng cấp. Mỗi một viên ngọc cho một level. Tối đa là 9 Level.
 3. Item ở level 7 và 8 có độ sáng nhẹ trong màu sắc của chúng. Item ở level 9 sẽ có ánh sáng mạnh hơn.

Nguyên liệu ép item lên level 9 trong mu
Jewel Of Soul
 • UP ITEM TỪ Level 9 ~ Level 15
  • Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
Npc ép item
Chaos Goblin

  • Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường" .
  • Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp" .

Đặt nguyên liệu vào
Đặt item + nguyên liệu

  • Khi kết hợp thất bại: toàn bộ item + nguyên liệu sẽ biến mất.
  • Sử dụng bùa chống xịt tránh mất item: 
Bùa trống mất item khi up level item
Bùa chống xịt
  • UP LÊN +10để vào khung món đồ +9, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 1 ngọc tâm linh, 1 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.
  • UP LÊN +11để vào khung món đồ +10, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 2 ngọc tâm linh, 2 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.
  • UP LÊN +12để vào khung món đồ +11, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 3 ngọc tâm linh, 3 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.
  • UP LÊN +13để vào khung món đồ +12, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 4 ngọc tâm linh, 4 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.
  • UP LÊN +14để vào khung món đồ +13, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 5 ngọc tâm linh, 5 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.
  • UP LÊN +15để vào khung món đồ +14, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 6 ngọc tâm linh, 6 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.

  Không có nhận xét nào

  Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

  Được tạo bởi Blogger.