Header Ads

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 3

Bước 1: Tạo Lông Vũ Condor
Nguyên liệu ép cánh cấp 3 trong mu online
Lông vũ Condor - Feather Condor


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".

Chế tạo cánh cấp 3 tại Noria NPC Chaos Gobin
Chaos Gobin

- Cần có :
 •  1 Ngọc Hỗn Nguyên.
 •  1 Ngọc Sáng Tạo.
 •  1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
 •  1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
 •  1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )

- Tỉ lệ tối đa : 60%.

- Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.
Bước 2: Chế tạo cánh cấp 3:
- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
 •  1 Ngọc Hỗn Nguyên.
 •  1 Ngọc Sáng Tạo.
 •  1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
 •  1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).
 •  1 Lông vũ Condor.
 •  1 Linh hồn Condor.
 •  1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )
Cách nhặt Linh hồn Condor: Các bạn nhặt khi train quái hoặc về lorencia mua shop nhé !!.

Nguyên liệu chế tạo cánh cấp 3 mu
Linh hồn Condor

- Tỉ lệ tối đa : 40%.


- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại Wing 3. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

Cách chế tạo cánh 3 Mu mọi phiên bản
Chế tạo cánh cấp 3 muonline

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Được tạo bởi Blogger.